ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΣΤΩΡ
www.booksistor.gr

ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΔΑΦΝΕΣ (3754Α)

Μία αναφορά στην μάχη της Χαλανδρίτσας την σκληρή περίοδο του εμφύλιου σπαραγμού. Κατάσταση άριστη.