ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΣΤΩΡ
www.booksistor.gr

ΑΙ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ 1453 (39.570Α)

ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ - ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ